Žriebätko

Žriebätko

Žriebätko 1920 1440 GREEN EDEN

23.8.2018 sa našej kobylke Cinke narodil nádherný zdravý žrebček Cenco : )