Okolie

Pamätný dom B.S. Timravy bol sprístupnený v roku 1977 ako špecializovaná expozícia venovaná životu a dielu tejto významnej slovenskej prozaičky. Expozícia sídli v budove bývalej školy. Zaujímavým exponátom je spisovateľkina kuchárska kniha a písací stôl, za ktorým pracovala. Pred budovou pomník s bustou od Karola Dúbravského z roku 1962.

 

pamatny-dom-timravy-2        OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ODPORUČENÉ VÝLETY DO BLÍZKEHO A VZDIALENEJŠIEHO OKOLIA MESTA LUČENEC

Haličský zámok v Haliči, ktorý bol v roku 1612 vybudovaný ako protiturecká pevnosť.

 

zamok-v-starej-halici

 

Zdroj: https://www.teplanarchitekt.sk/wp-content/gallery/r6/R6_003.jpg

 

V Starej Haliči dominuje vzácny gotický kostol zo 14. storočia s obdivuhodným interiérom.

 

goticky-kostol-v-starej-halici

 

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Hali%C4%8D

 

Už len zrúcaniny zostali z niekdajšieho hradného paláca – Hradu Šomoška zo 14. storočia, ktorý svojou majestánosťou ohromuje návštevníkov na Slovenskej aj Maďarskej štátnej hranici.

 

hrad-somoska

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0omo%C5%A1ka_%28hrad%29

https://www.hrady.sk/somoska.php

 

Hrad Divín je zrúcanina gotického hradu z 13.storočia, ktorého ruiny sa nachádzajú v obci Divín. Hrad bol postavený na príkaz kráľa Bélu IV. Na námestí obce stojí aj vzácny kostol Všetkých svätých zo 17. storočia.

hrad-divin

Zdroj: https://www.pamiatky.divin.sk/index.php/hrad-divin

 

V novohradskom regióne nájdete aj prekrásnu prírodu. Rozmanité geologické podmienky v jeho rozličných častiach spôsobili, že krajina nemá jednotný ráz, ale striedajú sa tu rôzne reliéfy povrchu – nížiny, pahorkatiny, vrchy. Z prírodných rezervácií je výnimočný Dálovský močiar ako jeden z posledných hniezdnych útočíšť vodného a močiarneho vtáctva na Poiplí.

 

Milovníci archeológie ocenia možnosť výstupu na Pohanský hrad, s 30 m vysokými skalnatými útesmi a kamennými moriami. Nájdu sa tu aj zvyšky múrov gotického hradu, ktorý bol v 16. a 17. storočí súčasťou protitureckej obrany.

 

pohansky-hrad-pohansky-vrch

 

Zdroj: https://vypadni.sk/sk/GeoObject/Detail/791

 

Národná prírodná rezervácia Šomoška je známa zaujímavým geologickým útvarom tzv. „Kamenným vodopádom“. Tento prírodný útvar je európskou raritou.

 

cadicovy-vodopad-nad-hradom-somoska

 

Zdroj: https://www.hobbyportal.sk/turistika/hrady-a-zamky/somoska-hrad-kamenne-more-a-cadicovy-vodopad

 

Významné rastlinné spoločenstvá reprezentuje prírodná rezervácia Kerčík v Cerovskej vrchovine. Na pobreží vodnej nádrže Ružiná sa nachádzajú hniezdny a migračný biotop vzácneho chráneného vodného vtáctva, ďalej chránené živočíchy a prirodzené spoločenstvá flóry a fauny.

vodna-nadrz-ruzina

Zdroj: https://www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/42431/ruzina/?s=albums&id=2187 

 

Medzi výnimočné prírodné pamiatky regiónu patria predovšetkým Belinské skaly, ktoré majú podobu tzv. skalného mesta, Čakanovský profil, ako najreprezentatívnejšia geologická lokalita a prírodná pamiatka Soví hrad, ktorý dáva impozantný ráz celej krajine.

 

belinske-skaly

 

Zdroj: https://empepa.net/2008/05/06/expedice-cerova-vrchovina-aneb-vyprava-do-neznama/cv002/

 

sovi-hrad

 

Zdroj: https://zaniknutehrady.jex.cz/menu/oblast-novohrad/sovi-hrad

 

ODPORUČENÉ VÝLETY DO BLÍZKEHO A VZDIALENEJŠIEHO OKOLIA MESTA DETVA

Kaľamárka – prírodná pamiatka

zároveň archeologická lokalita, vyhľadávané turistické miesto, objekt športových skalolezcov ale aj miesto častý rodinných výletov obyvateľov mesta. Ponúka panoramatický pohľad na všetky svetové strany : južné úpätie Poľany, Zvolenskú kotlinu, Bykovo, Javor, Ostrôžky, Štiavnické a Kremnické pohorie.

Prístup : cesta I/50 (E ), III/06628, na križovatke za mestom doprava na Stavanisko a Chrapkovú

Doprava : autom, autobusom, bicyklom, pešo

 

kalamarka

 

Zdroj: https://www.kalamarka.sk/

https://www.chkopolana.eu/news/prirodna-pamiatka-kalamarka/

https://www.hradiska.sk/search/label/Detva%20-%20Kalam%C3%A1rka

 

Výhliadka nad prírodným amfiteátrom

ponúka panoramatický pohľad na Poľanu.

Prístup : cesta I/50 (E ), III/06628, koniec ulice Sládkovičova, za letným kúpaliskom odbočiť vľavo po prístupovom chodníku

Doprava : autom, autobusom, bicyklom, pešo

 

Kalvária

Okrem sakrálneho miesta, je lokalitou Expozície náhrobných drevených vyrezávaných krížov a aj výhliadkovým miestom na starú Detvu.

Prístup : cesta I/50 (E ), III/06628, pri sv. Floriánkovi doprava na ul. Cintorínsku

Doprava : autom, autobusom, bicyklom, pešo

 

kalvaria-detva

 

Zdroj: https://lisinovic.blog.sme.sk/c/171102/Putovanie-po-slovenskych-Kalvariach-XXXVI-Detva.html

Lom pod Ježovou

a pozostatok starej kráľovskej cesty spájajúcej starú Detvu s Vígľašským panstvom. Bývalý kameňolom je miestom s výhliadkou na starú Detvu a masív Poľany. Zároveň je obľúbeným miestom vychádzkovým miestom samotných obyvateľov mesta.

Prístup : cesta I/50 (E ), III/06628 (ul. M.R.Štefánika), odbočka medzi Zimným a Letným štadiónom

Doprava : autom, autobusom, bicyklom, pešo

 

Stanovište na Piešti II.

s výhľadom na mesto a masív Poľany.

Prístup : cesta I/50, pri SAD odbočiť na III/05098 a po mestskej komunikácii do mestskej časti Piešť II. – stanovište sa nachádza pri kaplnke.

Doprava : autom, autobusom, bicyklom, pešo

 

Hrebeň medzi Korytárskym vrchom, Voliarkami a samotnými Voliarkami

ponúka pohľady na celú Detvu, Detvianske, Korytárske a Hriňovské lazy a panoramatický pohľad na Poľanu.

Prístup : z cesty I/50 chodníkom od Salaša Detvan alebo chodníkom zo sídliska, časť Námestie mieru (za poliklinikou)

Doprava : autom, autobusom, bicyklom, pešo

 

HRIŇOVÁ

Laznícke osídlenie

Tak ako pre Detvu, tak aj pre Hriňovú, je charakteristické zachované laznícke osídlenie (lazy). Tento typ osídlenia je jedinečný i v rámci Slovenska. Z časti je tu zachovaná pôvodná ľudová architektúra.

 

Terasovité políčka

Charakteristickým len pre krajinu Podpoľania sú doteraz poľnohospodársky obrábané terasovité políčka. Vytvárajú jedinečnú prírodnú scenériu meniacu svoju farebnosť s každým ročným obdobím.

 

Báťkova lipa

chránený strom s vekom približne 200 – 300 rokov sa nachádza na samote Šulekov vrch ( Hriňová – Krivec I. ).

Kontakt Mestský úrad Hriňová
Adresa Partizánska 1612, Hriňová
Tel. č. +421 045 54 97 164, 54 97 489, 54 98 713
Doprava autom, autobusom,  bicyklom

 

 

batkova-lipa-hrinova

 

Zdroj: https://www.hrinova.sk/batkova-lipa.phtml?id3=13300

VÍGĽAŠ

Vígľašský zámok bol postavený v 14. storočí. Poľovnícky zámok tvoria 3 krídla – gotická kaplnka a sály s gotickou rebrovou klenbou. Zámok nebol opevnený a jeho ochranu zabezpečovali strielne a predsunutá veža pri vstupnej bráne a štvorcová veža s niekoľkými stupňami strielní v severozápadnom nároží.

V 16. storočí pribudol padací most a vstupná brána bola začlenená do vysokého hradného múru s okrúhlymi rohovými baštami. V 17. storočí boli dobudované dve delové bašty.

V 18. storočí za osídlenia Esterházyovcami prešiel zámok barokizujúcou prestavbou. Zámok bol zmodernizovaný a prispôsobený pohodlnejšiemu životu. Na prvom nádvorí pribudli hospodárske budovy, na staršom druhom nádvorí pristavili arkády na pilieroch. Miestnosti prvého poschodia dostali nové barokové klenby.

Koncom 19. storočia prebehli rekonštrukčné práce v duchu romantizmu. Pribudli viaceré neogotické a neorenesančné detaily. Zámok bol od roku 1945 ruinou. Vtedy ho zničili armády počas oslobodzovacích bojov. Obci sa však v roku 2005 podarilo vďaka príspevkom z fondov Európskej únie zrekonštruovať baštu, vstupnú vežu a časť opevnenia. V r.2008 bol zámok predaný spoločnosti Zámok Vígľaš, ktorá dokončila kompletnú rekonštrukciu. Dnes je z Vígľaša luxusný štvorhviezdičkový hotel.

 

zamok-viglas

 

Zdroj: https://www.grandviglas.com/

Lesná železnička – technická pamiatka

Časť súpravy lesnej železničky, ktorou zvážali v rokoch 1904 – 1975 drevo z Kysliniek k železnici vo Vígľaši. Je umiestnená v obci Vígľaš pri ceste I/50 pod Vígľašským hradom.

Lokalita obec Vígľaš, pri ceste I/50 ( E 571 )
Kontakt Obecný úrad Vígľaš
Adresa Zvolenská 1, Vígľaš
Tel. č. +421 045 53 94 243
Doprava autom, autobusom, železnicou, bicyklom

 

DETVIANSKA HUTA

Neskoroklasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie

Je z roku 1843 s interiérom z poslednej tretiny 19. a prvej tretiny 20. storočia.

Buk pri Šulekovcoch

Chránený strom s vekom približne 200 rokov.

Kontakt Obecný úrad Detvianska Huta
Adresa Detvianska Huta 102
Tel. č. +421 045 53 76 386
Doprava autom, autobusom, bicyklom

 

KLOKOČ

Zvonica z 18-teho storočia

Kontakt Obecný úrad Klokoč
Adresa Klokoč
Tel. č. +421 045 54 02 881
Doprava autom, autobusom, bicyklom

 

zvonica-klokoc

 

Zdroj: https://www.panoramio.com/photo/108816932

PODKRIVÁŇ

Kostol z roku 1803 zasvätený sv. Martinovi

Hrob A. E. Timka – kultúrna pamiatka

Hrob šíriteľa literatúry v slovenskej reči v druhej polovici 19-teho storočia sa nachádza na miestnom cintoríne.

Kontakt Obecný úrad Podkriváň
Adresa Podkriváň
Tel. č. +421 047 449 31 01
Doprava  autom, autobusom, vlakom, bicyklom

 

podkrivan-kostol-sv-martin

 

Zdroj: www.polana.eu

HORNÝ TISOVNÍK

Kostoly z rokov 1867 – 1875 v neoklasicistickom štýle a kostol sv. Jakuba a Filipa, pôvodne gotický, dnes prestavaný.

Drevená zvonička z 19. storočia

Sochorové studne

Pôvodné sochorové studne, ktoré v ostatných obciach regiónu Podpoľania už zanikli.

Kontakt Obecný úrad Horný Tisovník
Adresa Horný Tisovník
Tel. č. +421 045 53 89 911
Doprava autom, autobusom, bicyklom

 

STARÁ HUTA

Barokovoklasicistický kostol Panny Márie z rokov 1804 – 1818 bol v 19-tom storočí prestavaný a v roku 1947 obnovený.

Zvonička z 19-teho storočia sa nachádza na Sliačskej Podpoľane – miestnej časti Starej Huty.

Kontakt Obecný úrad Stará Huta
Adresa Stará Huta
Tel. č. +421 045 53 89 000, 53 89 009
Doprava autom, autobusom, bicyklom

 

stara-huta-kostol-panny-marie

 

Zdroj: www.polana.eu

VÍGĽAŠSKÁ HUTA – KALINKA

Kostol sv. Martina z roku 1802 postavený v klasicistickom štýle.

Zvonice z druhej polovice 19-teho storočia sa nachádzajú – jedna na miestnom cintoríne a druhá v Osade u Povaľačov.

Kontakt Obecný úrad Vígľašská Huta – Kalinka
Adresa Vígľašská Huta – Kalinka 73
Tel. č. +421 045 54 02 557, 54 02 558
Doprava autom, autobusom, bicyklom

 

KÚPALISKO DOLNÁ STREHOVÁ

Aquatermal Strehová leží v severnej časti Ipeľskej kotliny na juhu Slovenska. Po dvojročnej rekonštrukcii ponúka termálne kúpalisko so 60 ročnou tradíciou možnosti rekreácie a služieb na úrovni, ktorá uspokojí aj požiadavky náročnejších klientov. Voda na Kupku Dolná Strehová blahodarne pôsobí na pohybové ústrojenstvo a má priaznivé kozmetické účinky.

 

Zdroj:

Detva

Lučenec

Dolná Strehová