Okolie

  amätný dom B.S. Timravy bol sprístupnený v roku 1977 ako špecializovaná expozícia venovaná životu a dielu tejto významnej slovenskej prozaičky. Expozícia sídli v budove bývalej materskej školy. Zaujímavým exponátom je spisovateľkina kuchárska kniha a písací stôl, za ktorým pracovala. Pred budovou pomník s bustou od Karola Dúbravského z roku 1962.

 

pamatny-dom-timravy-2        OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ODPORUČENÉ VÝLETY DO BLÍZKEHO A VZDIALENEJŠIEHO OKOLIA MESTA LUČENEC

Haličský zámok v Haliči – v roku sa 2016 otvorili brány národnej kultúrnej pamiatky – renesančno-barokového zámku v Haliči. Po dôkladnej a citlivej rekonštrukcii sa chátrajúci zámok premenil na výnimočný zámocký hotel Galicia Nueva.

https://zamockyhotelgalicianueva.sk/

Starej Haliči dominuje vzácny gotický kostol  sv.Juraja zo 14. storočia s obdivuhodným interiérom.

https://www.starahalic.sk/pamiatky-a-zaujimavosti.html

Už len zrúcaniny zostali z niekdajšieho hradného paláca – Hradu Šomoška zo 14. storočia, ktorý svojou majestátnosťou ohromuje návštevníkov na Slovenskej aj Maďarskej štátnej hranici.

 

hrad-somoska

https://www.hrady-zamky.sk/somoska/

https://www.hrady.sk/somoska.php

Hrad Divín je zrúcanina gotického hradu z 13.storočia, ktorého ruiny sa nachádzajú v obci Divín. Hrad bol postavený na príkaz kráľa Bélu IV. Na námestí obce stojí aj vzácny kostol Všetkých svätých zo 17. storočia.

https://www.divin.sk/hrad-divin.html

https://www.hrady-zamky.sk/divin/

V novohradskom regióne nájdete aj prekrásnu prírodu. Rozmanité geologické podmienky v jeho rozličných častiach spôsobili, že krajina nemá jednotný ráz, ale striedajú sa tu rôzne reliéfy povrchu – nížiny, pahorkatiny, vrchy. Z prírodných rezervácií je výnimočný Dálovský močiar ako jeden z posledných hniezdnych útočíšť vodného a močiarneho vtáctva na Poiplí.

Milovníci archeológie ocenia možnosť výstupu na Pohanský hrad, s 30 m vysokými skalnatými útesmi a kamennými moriami. Nájdu sa tu aj zvyšky múrov gotického hradu, ktorý bol v 16. a 17. storočí súčasťou protitureckej obrany.

https://vypadni.sk/sk/GeoObject/Detail/791

Národná prírodná rezervácia Šomoška je známa zaujímavým geologickým útvarom tzv. „Kamenným vodopádom“. Tento prírodný útvar je európskou raritou.

 

cadicovy-vodopad-nad-hradom-somoska

Zdroj: https://www.hobbyportal.sk/turistika/hrady-a-zamky/somoska-hrad-kamenne-more-a-cadicovy-vodopad

Významné rastlinné spoločenstvá reprezentuje prírodná rezervácia Kerčík v Cerovskej vrchovine. Na pobreží vodnej nádrže Ružiná sa nachádzajú hniezdny a migračný biotop vzácneho chráneného vodného vtáctva, ďalej chránené živočíchy a prirodzené spoločenstvá flóry a fauny.

Medzi výnimočné prírodné pamiatky regiónu patria predovšetkým Belinské skaly, ktoré majú podobu tzv. skalného mesta, Čakanovský profil, ako najreprezentatívnejšia geologická lokalita a prírodná pamiatka Soví hrad, ktorý dáva impozantný ráz celej krajine.

belinske-skaly

sovi-hrad

Zdroj: https://zaniknutehrady.jex.cz/menu/oblast-novohrad/sovi-hrad

ODPORUČENÉ VÝLETY DO BLÍZKEHO A VZDIALENEJŠIEHO OKOLIA MESTA DETVA

Kaľamárka – prírodná pamiatka, zároveň archeologická lokalita, vyhľadávané turistické miesto, objekt športových skalolezcov ale aj miesto častý rodinných výletov obyvateľov mesta. Ponúka panoramatický pohľad na všetky svetové strany : južné úpätie Poľany, Zvolenskú kotlinu, Bykovo, Javor, Ostrôžky, Štiavnické a Kremnické pohorie.

 

Doprava : autom, autobusom, bicyklom, pešo

Zdroj: https://www.kalamarka.sk/

Vyhliadka nad prírodným amfiteátrom ponúka panoramatický pohľad na Poľanu.

Kalvária

Okrem sakrálneho miesta, je lokalitou Expozície náhrobných drevených vyrezávaných krížov a aj vyhliadkovým miestom na starú Detvu.

kalvaria-detva

https://www.detva.sk/?id_menu=85183

Lom pod Ježovou

a pozostatok starej kráľovskej cesty spájajúcej starú Detvu s Vígľašským panstvom. Bývalý kameňolom je miestom s vyhliadkou na starú Detvu a masív Poľany. Zároveň je obľúbeným miestom vychádzkovým miestom samotných obyvateľov mesta.

Hrebeň medzi Korytárskym vrchom, Voliarkami a samotnými Voliarkami

ponúka pohľady na celú Detvu, Detvianske, Korytárske a Hriňovské lazy a panoramatický pohľad na Poľanu.

HRIŇOVÁ

Laznícke osídlenie – Tak ako pre Detvu, tak aj pre Hriňovú, je charakteristické zachované laznícke osídlenie (lazy). Tento typ osídlenia je jedinečný i v rámci Slovenska. Z časti je tu zachovaná pôvodná ľudová architektúra.

Terasovité políčka – Charakteristickým len pre krajinu Podpoľania sú doteraz poľnohospodársky obrábané terasovité políčka. Vytvárajú jedinečnú prírodnú scenériu meniacu svoju farebnosť s každým ročným obdobím.

Báťkova lipa

chránený strom s vekom približne 200 – 300 rokov sa nachádza na samote Šulekov vrch ( Hriňová – Krivec I. ).

VÍGĽAŠ

Vígľašský zámok bol postavený v 14. storočí. Poľovnícky zámok tvoria 3 krídla – gotická kaplnka a sály s gotickou rebrovou klenbou. Zámok nebol opevnený a jeho ochranu zabezpečovali strielne a predsunutá veža pri vstupnej bráne a štvorcová veža s niekoľkými stupňami strielní v severozápadnom nároží. Koncom 19. storočia prebehli rekonštrukčné práce v duchu romantizmu. Pribudli viaceré neogotické a neorenesančné detaily. Zámok bol od roku 1945 ruinou. Vtedy ho zničili armády počas oslobodzovacích bojov. Obci sa však v roku 2005 podarilo vďaka príspevkom z fondov Európskej únie zrekonštruovať baštu, vstupnú vežu a časť opevnenia. V r.2008 bol zámok predaný spoločnosti Zámok Vígľaš, ktorá dokončila kompletnú rekonštrukciu. Dnes je z Vígľaša luxusný štvorhviezdičkový hotel.

 

zamok-viglas

Zdroj: https://www.grandviglas.com/

Lesná železnička – technická pamiatka

Časť súpravy lesnej železničky, ktorou zvážali v rokoch 1904 – 1975 drevo z Kysliniek k železnici vo Vígľaši je umiestnená v obci Vígľaš pri ceste I/50 pod Vígľašským hradom.

DETVIANSKA HUTA

Neskoroklasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie

Je z roku 1843 s interiérom z poslednej tretiny 19. a prvej tretiny 20. storočia.

Buk pri Šulekovcoch

Chránený strom s vekom približne 200 rokov.

KLOKOČ

Zvonica z 18-teho storočia

zvonica-klokoc

Zdroj: https://www.panoramio.com/photo/108816932

HORNÝ TISOVNÍK

Kostoly z rokov 1867 – 1875 v neoklasicistickom štýle a kostol sv. Jakuba a Filipa, pôvodne gotický, dnes prestavaný.

Drevená zvonička z 19. storočia.

Hornom a Dolnom Tisovníku sa zachovalo niekoľko desiatok pozoruhodných kamenných náhrobníkov oltárového typu, ktorýmihroby svojich zosnulých označovali evanjelici augsburského vyznania. Oltárový typ náhrobníka vznikal iba od konca 70. rokov 19.st.

Sochorové studne – Pôvodné sochorové studne, ktoré v ostatných obciach regiónu Podpoľania už zanikli.

 

STARÁ HUTA

Barokovoklasicistický kostol Panny Márie z rokov 1804 – 1818 bol v 19-tom storočí prestavaný a v roku 1947 obnovený.

Zvonička z 19-teho storočia sa nachádza na Sliačskej Podpoľane – miestnej časti Starej Huty.

 

VÍGĽAŠSKÁ HUTA – KALINKA

Kostol sv. Martina z roku 1802 postavený v klasicistickom štýle.

Zvonice z druhej polovice 19-teho storočia sa nachádzajú – jedna na miestnom cintoríne a druhá v Osade u Povaľačov.

 

KÚPALISKO DOLNÁ STREHOVÁ

Aquatermal Strehová leží v severnej časti Ipeľskej kotliny na juhu Slovenska. Voda na Kupku Dolná Strehová blahodarne pôsobí na pohybové ústrojenstvo a má priaznivé kozmetické účinky.

https://www.strehova.sk/

Detva

Lučenec

Dolná Strehová