Ing. Antónia Medeková

+421 907 891 933
info@greeneden.sk

Chalupa
na lazoch

Ábelová 156
985 13 Ábelová

Prevádzkuje
spoločnosť

Green Eden, s.r.o.
Krajná 40
940 55 Nové Zámky

IČO: 46 553 401
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 30943/N