Už nezablúdite :)

Už nezablúdite :)

Už nezablúdite :) 768 1024 GREEN EDEN

Konečne sme dokončili a osadili túto tabuľu, vďaka ktorej k nám ľahšie trafíte 🙂
Popri práci s drevom sme natrafili na tohto malého spachtoša, ktorý si takto odfukoval za bieleho dňa v drevárni.

Tabuľa