Malý Maxo

Malý Maxo

Malý Maxo 1024 768 GREEN EDEN

4.8.2016 sa šťastným rodičom Evičke a Čerťovi narodil krásny zdravý capko, ktorý dostal meno po svojom „krstnom“ Maxo. Keďže sme už jedného Maxa mali, má aj prívlastok „druhý“ 🙂

Malý Maxo