Konečne sme sa dočkali :)

Konečne sme sa dočkali :)

Konečne sme sa dočkali :) 1824 1368 GREEN EDEN

Najsledovanejšie „tehotenstvo“ na ábelovských lazoch bolo úspešne zavŕšené 10.2.2018 pred polnocou narodením krásneho životaschopného žrebčeka Pathaja.

11.2.2018